top of page

Príklad rozhovoru je tu.

Príklad rozhovoru je tu.

Natáliu pravidelne oslovujeme, aby sa vyjadrila k najnovšiemu vývoju vzdelávacích technológií, detskej gramotnosti a personalizovaného vzdelávania. Kontakt: natalia.kucirkova@uis.no

 

TV / RÁDIO POKRYTIE

Examples of research impact initiatives are here.

PODCASTY

 

OP-EDS A LISTY

bottom of page