top of page

Postgraduálny dozor  (Študenti denného doktorandského štúdia)

  • Popi Anastasiou (Otvorená univerzita)

  • Petra Vacková (The Open University)

  • Megan Cross (University of South Florida)

V rokoch 2017-2018 Natalia vyučuje magisterské štúdium na Early Years na UCL Institute of Education.

 

„Verím v učenie prostredníctvom zdieľania a reflexie. V mojom učení,  Rád používam techniku Cathy Davidsonovej „Think-Pair-Share“, kde študenti najskôr premýšľajú/uvažujú o probléme, potom o ňom diskutujú vo dvojiciach a potom sa o ňom delia v skupine. To podporuje individuálne aj spoločné myslenie.“

Natalia spoluvyvíjala a viedla ocenený (DDL-AECT Crystal Award) Massive Open Online Course  (MOOC)  Detstvo v digitálnom veku,   k dispozícii od FutureLearn.

bottom of page